Balanc - centrum tance a jógy
Hlasový workshop Autentický hlas & tradiční písně


Hlasový workshop Autentický hlas & tradiční písně
Autentický hlas & tradiční písně

Olga Lidia Kozłowska

Vzhledem k malému zájmu o tento workshop v Chebu je přesunut do Prahy. Bude se konat v TS Voilá Můstek, Školská 12, Praha 1.
Přihlášky zde: irena.fridrichova@gmail.com
.

Workshop je určen těm, kteří chtějí prohloubit schopnost vyjadřovat se prostřednictvím hlasu a písní. Během dvou dnů budete mít příležitost ponořit se hlouběji do přirozenosti vašich hlasů a naučit se několik tradičních slovanských písní. Práce bude fyzická i vokální, budeme mísit osobní prožitek propojení těla a hlasu s univerzálními příběhy přinášenými písněmi. Podíváme se na to, co se v nás rozeznívá za kvality hlasu, melodické linky a harmonie. Bude dostatek času na skupinovou i individuální práci. Přidejte se k nám, pokud máte chuť: Prožívat a objevovat sebe sama svým hlasem Zanechat přemýšlení o „jak by věci měly být“ a objevovat to, co je autentické a svěží Naučit se důvěřovat sobě a svému hlasu Zpívat, naučit se a prožít staré slovanské písně písně Cítit podporu skupiny a radost ze společného zpěvu Užívat si příjemného místa pro skupinovou práci i osobní improvizaci Naučit se jednoduchým pomůckám práce s hlasem, které si pak lze “odnést” domů.

Olga říká o svém přístupu:
Hlas je naším zrcadlem, tady a teď. Zobrazuje náš fyzický a duševní stav, stejně jako i naší povahu a imaginaci. Zvu vás k objevování a prožitku naší jedinečné vokální identity. Nebudeme se hnát za „krásným“ zvukem. Budeme objevovat Autentický Hlas, který nás zrcadlí. Estetika bude pouze vedlejším efektem, ne cílem. Budeme plně důvěřovat sobě a hlasu. Slovanské písně jsou nositelkami emocí a životních příběhů. Polyfonické harmonie a disharmonie jsou pozváním na setkání v soustředěném poslechu, vypráví příběhy, které jsou univerzální napříč časem i prostorem. Propojíme se s nimi skrze naše těla a mysli. Autentický Hlas je mým osobním přístupem inspirovaným metodami velkých osobností v oboru, jako jsou Kristin Linklater (Voice Centre), Amy a Arnold Mindell (Body-Mind Centering and Processwork) nebo Lane Arye (Unintentional Music).

POŽADAVKY
Jediné, co je potřeba, je tvá touha přijít. V každém momentu můžeš udělat další krok na své Cestě Hlasu. Ať už to bude začátek nebo pokračování, zaměření na prohloubení tvé dosavadní praxe. Prosíme, vezměte si s sebou vodu a oblečte se pohodlně. Budeme pracovat bez bot, tedy bosí nebo v ponožkách, někdy se položíme na zem. Možná budeme pracovat i venku.

OLGA LIDIA KOZŁOWSKA
Psycholožka, lektorka a koučka zaměřující se na vokální praktiky Práce s různými skupinami v Polsku a Evropě Olze dennodenně ukazuje univerzální význam každodenní péče o hlas. Tuto celoživotní vášeň chce sdílet. Práce s hlasem pro ni nepředstavuje pouhý nástroj, ale holistické cvičení. Olga vede hlasové workshopy od roku 2011. Má zkušenosti s tradičním slavistickým i chorální zpěvem, stejně jako s improvizací. Neustále si rozšiřuje obzory, v současnosti studuje Core Energetics Body Psychotherapy. Olga úspěšně dokončila dvouletý kurz v Procesové práci ve Varšavě (IPP) a účastnila se mnoha workshopů orientovaných právě na procesovou práci (L. Arye, A.&A. Mindell). Její vlastní tvorba se zaměřuje na rozvoj metody Autentického Hlasu. Více informací o projektech, kterým se Olga věnuje, naleznete na FB Cesta hlasu nebo Autentický hlas. Její učitele a inspirace zahrnují Natalii Polovynku (Maisternia Pisni), Emmu Bonnici (Song of the Goat Theater), Dittu Berkeley (ZAR Theater), Lane Arye (Processwork), Kristin Linklater (Linklater Voice), Małgorzatu Pańko (National Opera in Warsaw), Amit Carmeli (Wild Root), Savvas Stroumpos (Theodoros Terzopoulos Method), Katy Dymoke (BMC), Iwonu Olszowskou (BMC, Contact Improvisation). Sedm let se také věnovala kontaktní improvizaci.

ROZVRH
Sobota 3. listopadu 2018: 11-14h a 15.30-18.30
Neděle 4. listopadu 2018: 10-13 a 14.30-17.30h

Při platbě do 15. října (včetně) platí zvýhodněná cena 2.600Kč, poté je cena 3.200Kč.

INFO & REGISTRATION
Jana Kotounová
email: balanc.centrum@gmail.com
Tel: +420 608022767

Maximální počet účastníků je 16, proto s příhlášením neváhejte!

JAZYK
Kurz bude probíhat v anglickém jazyce, v případě potřeby bude tlumočení do češtiny zajištěno (prosím napište nám při přihlašování, pokud potřebujete tlumočení).

EN:

AUTHENTIC VOICE & TRADITIONAL SONGS

with Olga Lidia Kozłowska

This workshop is for those who want to express and experience themselves through voice and songs. Two days give us a unique opportunity to dive deeper into the nature of our voices, all while learning songs and spending time in the magical Cheb space.
The work will be both physical and vocal. We will blend the individual experience of body-voice and universal stories carried by the songs. We will find what moves us there in the areas of voice qualities, melody lines and harmonies. There will be space for groupwork and individual needs.

COME IF YOU WANT TO:
* experience and express yourself through your voice
* leave what “should be” and explore what is authentic and fresh
* trust yourself and your voice
* experience, learn and sing Slavic songs
* feel the support of the group and joy of singing together in the space for groupwork and personal improvisation
* learn simple tools to work with voice that you can take home

MY APPROACH
Voice is a current mirror of you, here and now. It includes your physical and mental state, as well as identity and imagination. I invite you to discover and experience your own unique vocal identity. We will not look for any “pretty” sound. We will explore Authentic Voice, mirroring you here and now. Aesthetics will be a side effect, not the goal. We will do away with unnecessary forms, fully trusting in ourselves and our voices.
Traditional songs are vehicles of emotions and life stories. Polyphonic harmonies and disharmonies are an invitation for meeting in deep listening. They carry universal stories through time and space. We will connect to these stories through through our own bodies and minds.
The Authentic Voice is an approach by Olga Lidia Kozłowska and is inspired by methods like Kristin Linklater Voice, Body-Mind Centering and Processwork (Amy and Arnold Mindell; Unintentional Music by Lane Arye).

REQUIREMENTS
All you need is your desire to come. Every moment you can take one more step on the Way of the Voice. It can be a beginning or a continuation, focussed on deepening the practice. Please bring water and comfortable clothes. We will work without shoes (barefoot/socks) and sometimes lay down. We can also work outside

OLGA LIDIA KOZŁOWSKA (Poland)
A psychologist, trainer and coach, focussed on voice practice and group facilitation. Working with different kinds of groups gives her the opportunity to experience the importance of taking everyday care of the voice. It is her lifelong passion. She looks at voicework in a holistic way, not only as just a tool. Olga has been leading vocal workshops since 2011. She has experience in traditional Slavic singing, choral singing, as well as improvisation. Currently she is doing the Core Energetics body psychotherapy professional training. She has done the 2-year Training in Processwork in Warsaw (IPP) and participated in other Processwork workshops (L. Arye, A.&A. Mindell). Her work is focussed on the development of the Authentic Voice method. All her projects are explained in Droga Głosu & Authentic Voice. Her main teachers are: Natalia Polovynka (Maisternia Pisni), Emma Bonnici (Song of the Goat Theater), Ditte Berkeley (ZAR Theater), Lane Arye (Processwork), Kristin Linklater (Linklater Voice), Małgorzata Pańko (National Opera in Warsaw), Amit Carmeli (Wild Root), Savvas Stroumpos (Theodoros Terzopoulos Method), Katy Dymoke (BMC), Iwona Olszowska (BMC, Contact Improvisation)). She has also done 8 years of Contact Improvisation.

PLAN
Saturday 11-14h and 15.30-18.30
Sunday 9.30-12.30 a 14-17h
Each day we will have two 3h sessions = 12h of total workshop time.

PLACE Cheb, CZ

LANGUAGE
English with translation to Czech.

If You need, we can support You in finding Your local accommodation and yummy restaurants. All the information will be sent to You after registration.

WORKSHOP PRICES
Early bird price before 6th September 2018: 100 eur
After 30.7.2018: 120 eur

INFO & REGISTRATION
Jana Kotounová
Email: balanc.centrum@gmail.com
Tel.: +420 608022767
subject: “Authentic Voice - Cheb”

The workshop is limited to 16 participants.

Happy to meet you there and sing together!

  • Sdílejte s námi: