Balanc - centrum tance a jógy
Workshop Mohendžodáro – jóga pro ženy


Workshop Mohendžodáro – jóga pro ženy
Workshop Mohendžodáro – jóga pro ženy


Popis kurzu:

Starobylý mystický rituál Mohendžodáro je účinným nástrojem ke kultivaci a transformaci ženské energie. Skrze cvičení asán, dynamiku pánevního dna, spontánní pohyb, dechové techniky, sdílení v ženském kruhu a aktivní meditaci se žena dostává k hlubokému spojení se sebou a svými kořeny.

Kdy:

Ochutnávkové setkání 7.10. 2017 ve 14.00 hod.
Doporučuji vzít s sebou karimatku, šátek na oči, deku na přikrytí a chuť dozvědět se něco nového o sobě. Ochutnávkové setkání trvá cca 2 hodiny.

Cyklus pravidelných celodenních setkávání se základními asánami Mohendžodára:

1.asána ,,Příběh ženství,, 28.10.2017
2.asána ,,Vnitřní zrak,, 25.11.2017
3.asána ,,Pohled do vesmíru,, 6.1.2018
4.asána ,,Šťavnatá jóni,,27.1.2018
propojení asán ,,Mateřský okruh,, 2.2.2018
vždy od 10.00 do 17.00 hodin

Příspěvek:

Ochutnávkové setkání: 150 Kč
Cena celého cyklu: 2 590,-Kč (možnost platby na dvakrát) jednotlivé asány 690,-Kč

Je nutné se přihlásit, počet míst omezen. Přihlášky přímo u lektorky Radky Šípkové, e-mail: sipkova37@seznam.cz, na mobil: 773 671 593 nebo na e-mailu: balanc.centrum@gmail.com.


  • Sdílejte s námi: