Balanc - centrum tance a jógy


Momentálně je možné se zapojit do on-line formy vzdělávání pro děti a mládež. Pro více informací použijte odkaz partnera projektu do kterého je naše Centrum Balanc zapojeno.


Chcete se zapojit se svou třídou do projektu a získat pro svou třídu finanční prostředky?


Informace k on-line vzdělávání pro školské organizace:

https://www.lavicosa.net/faniadancecontest.html