Balanc - centrum tance a jógy
O nás


Balanc, z.s.

Provozovatelem centra je spolek Balanc, z.s. založený v roce 2016.

Účelem spolku je provozovat centrum tance a jógy, rozvíjet občanskou společnost po stránce tělesné, duchovní, duševní a sociální a podporovat rozvoj komunitního života.


Podpora duševního zdraví, zdravého životního stylu a zdravého pohybu

Podpora a realizace kurzů, workshopů a vzdělávacích akcí.

Podpora taneční a sportovně - pohybové výchovy občanů

Podpora a realizace kurzů, workshopů a vzdělávacích akcí.

Podpora kulturně společenských aktivit

Pořádání a organizování kulturních, společenských, sportovních, vzdělávacích a benefičních akcí určených na podporu a propagaci zdravého životního stylu, zdravého pohybu, duševního zdraví a rozvoje společnosti v oblasti tance.

Spolupráce s jinými subjekty se sídlem v tuzemsku i v zahraničí

Spolupráce s jinými subjekty se sídlem v tuzemsku i v zahraničí, které pořádají, organizují a vyvíjí svoji činnost s podobným zaměřením, který odpovídá účelu spolku, koordinace a organizace společných akcí.Lektoři


Externí lektoři


Spolupracujeme