Balanc - centrum tance a jógy
Lektor Ilona Bosáková
Lektor Ilona Bosáková
Ilona Bosáková

Lektorka kurzů pro dětiPo absolvování studia jsem nastoupila na základní školu jako učitelka anglického jazyka a výtvarné výchovy a vychovatelka. V současné době pracuji v DDM Sova Cheb a dětském klubu Korálek. Vyučuji anglický jazyk, vedu dětské kurzy kreativních tvůrčích, tanečních a pohybových aktivit. Zúčastňuji se prodejních výstav našich výrobků (korálky, šperky,trička)


Dosažené vzdělání: SOŠ ekonomika - maturita, Akademie J.A. Komenského - Anglický jazyk - mezinárodní zkouška, Universita J.E. Purkyně Ústí nad Labem - Metodika a didaktika anglického jazyka - absolutorium, Universita J.E.Purkyně Ústí nad Labem- DPS - Doplňující pedagogické studium- absolutorium