Balanc - centrum tance a jógy
Prožitkový večer Hudba a slovo


Prožitkový večer Hudba a slovo
Prožitkový večer Hudba a slovo


Prožitkový večer s hudebníkem a certifikovaným koučem Stanislavem Stejskalem.

Hudba a slovo je originální a autentická metoda zkoumání a objevování vnitřních světů v atmosféře původní hudby. Představuje unikátní způsob propojení hrdelního zpěvu a hry na prapůvodní nástroje s moderními komunikačními postupy, založenými na vědeckých výzkumech lidského mozku. Oslovuje mentální, fyzické, emocionální a spirituální aspekty lidské bytosti a podporuje jejich soulad.

Hudba, kterou Standa přináší, vzniká v daném okamžiku a místě. Je založena na bubnování, zpěvu a hrdelním zpěvu, hře na australská léčivá didgeridoo. Ponoření se do takové hudby přináší prožitky a vhledy, které mohou být inspirací pro žádoucí změny v životě.

Rozhovory jsou Standou vedené tak, aby společným cílem bylo přijít na nápady a vhledy pro budoucí spokojenější život účastníků a jsou založeny na respektu, podpoře a bezpečném prostředí. Zároveň inspirují účastníky ke konkrétním krokům, které mohou dělat v běžném životě.

Rozdělení do tří fází zahrnuje:

1. úvodní popsání motivace účastníků a aktuálního kontextu jejich života,
2. hudbu, při které se evokuje prožívání sebepoznávacích procesů ve vnitřních světech přítomných lidí
3. vyprávění o právě proběhlých prožitcích a společné hledání inspirace pro zlepšení kvality běžného života s cílem směřovat k posílení osobní integrity a celistvosti

Setkání je určeno lidem, kteří hledají odpovědi uvnitř sebe a chtějí být sami sobě tou největší autoritou. Ženám, které láká poznávání podstaty ženství ve společnosti, kde často zaujímají mužské role. Mužům, kteří jsou ochotni přijmout fakt, že dřívější vzory už často neobstojí, nových je poskrovnu a mají odvahu poznávat sami sebe jako toho nejlepšího lídra vlastního života. Všem lidem, kteří by se rádi lépe propojili se svou životní sílou a vnitřní moudrostí, zvláště pak v takové životní etapě, kdy nové ještě není vytvořeno a to původní už nefunguje.

Dobrým vodítkem pro rozhodnutí, zda se zúčastnit je to, že se ve Vašem životě právě odehrávají některé události jinak, než byste si přáli.

Přihlášky a informace: standastejskal@seznam.cz

Cena:

700,-Kč (pro rezervaci místa je nutná platba předem na účet, č.účtu: 107-2302440297/0100, do zprávy prosím napište své jméno+Cheb)

S sebou: deku, polštář

Akce se koná jen v případě přihlášení 6 a více účastníků!!!


  • Sdílejte s námi: