Balanc - centrum tance a jógy
Těhotenské rozhovory – 6 setkání


Těhotenské rozhovory – 6 setkání
Těhotenské rozhovory s Mirkou Valašíkovou Křížovou - skupinová předporodní příprava podle dánského konceptu Henrika Norholta a Helen Ferslev


Termíny: 1. setkání 13.12.2019, 2. setkání 3.1.2020, 3. setkání 17.1.2020…termíny dalších setkání přidáme později

Čas: 17-19h

Těhotenské rozhovory podporují matky při jejich duševní přípravě na život s dítětem, které se jim má narodit. Hlavním cílem těhotenských rozhovorů je mezi matkou a dítětem vybudovat během těhotenství vztah.

Program je rozdělen do šesti dvouhodinových setkání v období těhotenství a jednoho dodatečného setkání po porodu.

Rozhovory jsou řízeny spíše volně a jednotliví účastníci tak mohou ostatním účastníkům klást dotazy, aby lépe pochopili, co říkají. V zájmu poskytnutí bezpečného prostoru jsou všichni účastníci požádáni, aby zachovali důvěrnost obsahu rozhovorů ve skupině, což umožňuje zcela zásadní upřímné a diskuze o celé řadě pocitů, osobních příběhů a názorů - včetně těch, které nejsou až tak růžové a těhotenství neidealizují.

Rámec těhotenských rozhovorů:

Šest setkání před porodem (jedno setkání 2h):

  • Těhotenství
  • Miminko uvnitř
  • Vy jako matka
  • Utváření rodiny
  • Porod
  • Život s vaším miminkem

Jedno setkání po porodu (2 hodiny)

  • Představení nově narozených miminek skupině
  • Pokud si účastnice přejí, mohou se dál setkávat a udržovat přátelství a poskytovat si podporu i dále

NUTNO SE DOPŘEDU PŘIHLÁSIT!!!
E-mail: mirka@materstvisro.cz
Tel: 608 033 397

OMEZENÁ KAPACITA - MAX. 6 ŽEN


  • Sdílejte s námi: